บริการเพิ่มยอดวิววีดีโอ Instagram

บริการเพิ่มยอดวิว IG TV

    แบ่งใช้ได้ขั้นต่ำ 1000 วิว/วีดีโอ

 • อายุวันใช้งาน 30 วัน
 • 1,000 วิว 250 บาท (วิวละ 0.25 บาท) 🔥
 • 2,000 วิว 480 บาท (วิวละ 0.24 บาท) 🔥
 • 3,000 วิว 720 บาท (วิวละ 0.24 บาท)
 • 5,000 วิว 1,000 บาท (วิวละ 0.20 บาท) 🔥
 • 10,000 วิว 1,900 บาท (วิวละ 0.19 บาท)
 • 15,000 วิว 2,850 บาท (วิวละ 0.19 บาท)
 • 20,000 วิว 3,600 บาท (วิวละ 0.18 บาท) 🔥
 • 30,000 วิว 5,400 บาท (วิวละ 0.18 บาท)
 • อายุวันใช้งาน 60 วัน
 • 50,000 วิว 7,500 บาท (วิวละ 0.15 บาท) 🔥🔥
 • 100,000 วิว 10,000 บาท (วิวละ 0.10 บาท) 🔥🔥