บริการ ออโต้ไลค์โพส Instagram

Auto Like ไทยล้วน

▪ ไลค์ไทยล้วน 🇹🇭
▪ Account : โปรไฟล์ส่วนตัวผสมร้านค้า
ไลค์อัตโนมัติ ไม่ต้องคอยแจ้ง
▪ อายุวันใช้งาน 30 วัน
▪ หากโพสครบจำนวนรูปที่สั่งซื้อแล้ว สามารถสั่งซื้อแพคเกจต่อได้เลย ไม่ต้องรอให้ถึงวันหมดอายุ

Support
– หาก Instagram มีอัปเดตจนทำให้ระบบทำงานไม่ได้ จะชดเชยวันใช้งานให้ในภายหลัง
– หากมีการอัปเดตนานเกิน 30 วัน จะเฉลี่ยคืนเงินให้ตามจำนวนโพสที่คงเหลืออยู่ตามจริง

ปิดรับชั่วคราว