เพิ่มยอดรับชมวีดีโอ Facebook

เพิ่มยอดรับชมวีดีโอ ใช้ได้ทั้งกับโพสวีดีโอปกติ และวีดีโอไลฟ์สดที่ไลฟ์จบแล้ว

ยอดรับชมรวมของวีดีโอ ไม่ใช่ยอดวิวขณะไลฟ์สด

สถานะการทำงาน
ทำงาน 90%
ยอดรับชมจะไม่ลดลง เริ่มงานได้ทันทีหลังแจ้งโอน


งานจะเสร็จในกี่วัน?

ความเร็ว ณ ปัจจุบันจะเสร็จใน 1-10 วันตามจำนวน
แต่หาก Facebook มีอัปเดต ณ ขณะนั้น อาจจะล่าช้ากว่าปกติ
ก่อนเริ่มงานหรือระหว่างทำงานหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงแอดมินจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

การรับประกันงาน
– หาก Facebook มีการอัปเดตทำให้ระบบทำงานไม่ได้เกิน 30 วัน ทางร้านจะเฉลี่ยเงินคืนให้จากนวนที่เหลืออยู่อีกครั้ง
– สามารถนำเงินส่วนต่างที่เฉลี่ยคืนมาใช้บริการอื่นๆ ในร้านได้

สิ่งที่ควรรับทราบก่อนเริ่มงาน
– 1,000 – 5,000 วิวเก็บไว้ใช้งานได้ 15 วัน
– 10,000 – 50,000 วิวเก็บไว้ใช้งานได้ 30 วัน
– 100,000 – 500,000 วิวเก็บไว้ใช้งานได้ 60 วัน
– หาก Facebook มีการอัปเดตลูกค้าจำเป็นต้องรอ เนื่องจากปัจจัยหลักคือ Facebook โดยตรง
– เมื่อสั่งซื้อแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี หากระบบมีปัญหาจะเข้าเงื่อนไขรับประกันงาน
– การเพิ่มยอดรับชมเป็นเพื่อการสร้างเครดิต ความน่าเชื่อถือ หรือเพื่อการตลาดเพียงเท่านั้9