คอมเม้นหน้าม้าไลฟ์สด หรือโพสทั่วไป

คอมเม้นหน้าม้าเฟสบุ๊ค
สถานะระบบ
ทำงาน 100%

⭐ รายละเอียดหน้าม้าคอมเม้นไลฟ์สดและโพสปกติ ⭐

✅ ลูกค้าเตรียมคำคอมเม้นมาได้เอง
✅ สามารถนำไปแบ่งใช้ไลฟ์สดและโพสปกติได้
✅ ใช้ได้ขั้นต่ำ 10 คอมเม้น/โพส
✅ ต้องนัดเวลานัดหมายที่ชัดเจนและตรงต่อเวลาเท่านั้น
✅ หากจะเลทจากเวลานัดหมายเดิม ให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาที
เช่น นัดเวลา 18:00 ให้แจ้งก่อน 17:30 น.
✅ หากผิดเวลานัดหมาย เลื่อนได้แค่อีกครั้งเดียวและต้องมาใช้ภายใน 5 วัน
💢 หากผิดนัดอีกครั้งถือเป็นโมฆะ ถ้าต้องการใช้งานจะเป็นการสั่งซื้อใหม่เท่านั้น

💎 คำคอมเม้น
🚫 ไม่แนะนำการ CF ต่างๆ เนื่องจากคำคอมเม้นจะรันเรื่อยๆ
แนะนำเป็นการคอมเม้นทั่วไป เช่น ชมสินค้า ชมแม่ค้าพ่อค้า รีวิวการรับของสั้นๆ เป็นต้น


การสั่งซื้อ
ชำระค่าบริการพร้อมส่งคำคอมเม้นล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชม.
📍 ส่งคอมเม้นในรูปแบบ
พิมพ์เรียงลงมาตามคอมเม้นที่ต้องการใช้งาน
1. คอมเม้นที่ต้องการ
2. คอมเม้นที่ต้องการ
3. คอมเม้นที่ต้องการ

อายุวันใช้งาน
สามารถซื้อเก็บไว้ใช้งานได้ดังนี้
10-20 คอมเม้น เก็บไว้ใช้งานได้ 30 วัน
50-200 คอมเม้น เก็บไว้ใช้งานได้ 60 วัน

โปรดอ่านรายละเอียดอื่นๆในภาพเพิ่มเติมและอ่านรายละเอียดทั้งหมดให้รอบคอบก่อนทำการชำระเงิน
เนื่องจากทางร้านไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี