ออโต้ไลค์โพส Facebook

ออโต้ไลค์เฟสไทย
รายละเอียดบริการ

อัปเดทรายละเอียดบริการล่าสุด ณ วันที่ 05/01/2022

แนะนำ : ควรโพสเว้นระยะกันประมาณ 7-10 นาทีเป็นอย่างน้อย หากโพสถี่ติดกันเกินไป 
จะทำให้โพสก่อนหน้าไลค์ไม่ขึ้นเนื่องจาก API Facebook นับโพสไม่ทัน กรณีนี้จะไม่สามารถไลค์ย้อนหลังได้ทุกกรณี โปรดระวัง

การรับประกัน

– หาก Facebook มีอัปเดต จนทำให้ระบบไม่สามารถส่งยอดไลค์ได้
ในช่วงเวลานั้นๆ เมื่อระบบกลับมาทำงานตามปกติแล้วระบบจะทยอยไลค์ย้อนหลังของวันที่ไม่ทำงานให้ทั้งหมด
– หาก Facebook ยังคงมีอัปเดตอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ระบบไม่สามารถกลับมาให้บริการได้ใน 30 วัน ทางร้านจะเฉลี่ยคืนเงินให้จากวันใช้งานของลูกค้าที่คงเหลืออยู่ตามจริง

เงื่อนไขการให้บริการที่ต้องทำความเข้าใจก่อนสั่งซื้อ

– หาก Facebook มีอัปเดต ลูกค้าจำเป็นต้องรอ เนื่องจากปัจจัยสำคัญมาจาก Facebook
– ขอสงวนสิทธิ์การปรับเปลี่ยนราคา ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความยากง่ายของงาน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณภาพ
10/10
ออโต้ไลค์เฟสบุ๊ค
รายละเอียดบริการ

การรับประกัน

– หากยอดไลค์ลดลง ไม่สามารถเติมยอด หรือการันตียอดไลค์ใดๆ ให้ได้
– หาก Facebook มีอัปเดต จนทำให้ระบบไม่สามารถทำงานได้เกิน 1 วัน
ทางร้าจะชดเชยวันใช้งานให้ตามจริงเมื่อระบบสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติแล้ว
– หาก Facebook ยังคงมีอัปเดตต่อเนื่อง จนทำให้ระบบไม่สามารถทำงานได้เกิน 45 วัน ทางร้านจะเฉลี่ยคืนเงินให้ตามวันใช้งานของลูกค้าที่คงเหลืออยู่ตามจริง

เงื่อนไขการให้บริการที่ต้องทำความเข้าใจก่อนสั่งซื้อ

– หาก Facebook มีอัปเดต ลูกค้าจำเป็นต้องรอ เนื่องจากปัจจัยสำคัญมาจาก Facebook
– ขอสงวนสิทธิ์การปรับเปลี่ยนราคา ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความยากง่ายของงาน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณภาพ
10/10